Mniejszy urodzaj ziemniaka w Europie

Organizacja Producentów Ziemniaków w Europie Północno-Zachodniej (NEPG) przeprowadziła wstępną ocenę upraw ziemniaków jadalnych w 2022 r. we Francji, Niemczech, Belgii i Holandii. Według analityków, eksperci NEPG spodziewają się 7-11% zmniejszenia ilości ziemniaków w tym sezonie w porównaniu do ubiegłego roku 2021, donosi Fruit-inform.

Powierzchnia uprawy ziemniaków jadalnych dla czterech krajów w 2022 r. wynosi około 510 938 ha. Stanowi to wzrost o 3,2% w stosunku do poprzedniego sezonu i 1,7% w stosunku do średniej z pięciu lat. W Holandii powiększenie powierzchni pod ziemniaki w tym roku wynosi 7,7%. Przed podsumowaniem ostatecznych danych po kampanii żniwnej zbiory wciąż szacowane są na 20-21 mln ton.

Ten stosunkowo niski oczekiwany plon jest wynikiem niezwykle długiej suszy i upalnego lata. Sytuacja różni się w zależności od kraju i regionu. W Holandii nieco więcej opadów odnotowano nad głównymi rzekami, co oznaczało lepsze warunki wzrostu. Na brak wilgoci i ciepła najbardziej ucierpieli producenci belgijscy i francuscy. Szacuje się, że w Belgii plony ziemniaków są o 20% niższe niż w ubiegłym roku. Niektórzy rolnicy nie będą mogli dostarczać ilości określonych w umowach ze względu na niskie plony.

Przy niskich plonach z hektara i wielu małych zbiorach bulw koszty energii i nawadniania dla europejskich rolników są znacznie wyższe niż w 2021 r.

Gorące lata mogą również powodować problemy z przechowywaniem. Istnieją obawy, że ziemniaki uprawiane w nadmiarze przetrwają okres uśpienia. Wczesne kiełkowanie podczas przechowywania również skomplikuje sezon, utrudni i będzie kosztować, biorąc pod uwagę, że wiele agrochemicznych regulatorów kiełkowania ziemniaków zostało zakazanych przez Unię Europejską. W związku z tym należy spodziewać się utraty wagi i jakości handlowej bulw w przechowalni. NEPG przewiduje, że w tym sezonie prawie nie będzie można importować ziemniaków z innych krajów europejskich, gdzie sytuacja jest mniej więcej taka sama – upał i susza negatywnie wpłynęły na bulwy.

Jeśli chodzi o Polskę, to również na produkcję ziemniaków w lecie miała wpływ upalna i sucha pogoda. Plon i wielkość zebranych ziemniaków jest mniejsza. W Polsce nawadnianie nie jest jeszcze rozpowszechnione, co utrudnia wzrost plonów w tak ekstremalnych warunkach.

Źródło: www.east-fruit.com