3 listopada 2023 roku zostały opublikowane na stronie Komisji Europejskiej nowe przepisy dotyczące sektora owoców i warzyw, niektórych przetworów owocowych i warzywnych oraz sektora bananów.

Nowe rozporządzenia to:

  • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2023/2429 z dnia 17 sierpnia 2023 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do norm handlowych dotyczących sektora owoców i warzyw, niektórych przetworów owocowych i warzywnych oraz sektora bananów oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1666/1999 oraz rozporządzenia wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 i (UE) nr 1333/2011.
  • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2023/2430 z dnia 17 sierpnia 2023 r. ustanawiające przepisy dotyczące kontroli zgodności norm handlowych w odniesieniu do sektora owoców i warzyw, niektórych przetworów owocowych i warzywnych oraz sektora bananów.

Rozporządzenia te weszły w życie dwudziestego dnia po ich opublikowaniu, tj. 23 listopada 2023 roku, przy czym stosuje się je od dnia 1 stycznia 2025 roku.

Więcej na stronie https://www.gov.pl/web/ijhars/nowe-przepisy-dotyczace-sektora-owocow-i-warzyw-oraz-przetworow-owocowych-i-warzywnych

W dniu 5 listopada 2021 zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie UE, jest to ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/1890
z dnia 2 sierpnia 2021 r.
W latach 2018–2020 Grupa Robocza ds. Norm Jakości Produktów Rolnych Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (EKG ONZ) dokonała przeglądu norm EKG ONZ dotyczących papryki słodkiej (rok 2018 i 2020), winogron
stołowych (rok 2019 i 2020 r.), jabłek i gruszek (rok 2020). W ww. rozporządzeniu UE uwzględniono te zmiany.

W dziale przepisy załączamy link do nowego rozporządzenia, oraz poniżej.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1890&qid=1637401810667&from=PL

Od 1 marca 2021 roku zacznie obowiązywać wymóg strony indyjskiej, który dotyczy posiadania zaświadczenia o braku GMO w wybranych produktach spożywczych importowanych do Indii.

W praktyce wymóg posiadania zaświadczenia o braku GMO w produkcie będzie dotyczył przede wszystkim polskich eksporterów jabłek do Indii.
„Zaświadczenie o braku GMO w produkcie” będzie wydawane w ramach kontroli jakości handlowej, przez Wojewódzkich Inspektorów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
Zaświadczenie będzie wydawane wyłącznie na jabłka pochodzące z polskich upraw.

W celu uzyskania „Zaświadczenia o braku GMO w produkcie”, eksporterzy dokonujący wywozu polskich jabłek do Indii zobowiązani są do złożenia, do właściwego WIJHARS (na udostępnionych formularzach):

  • „Wniosku eksportera o wydanie zaświadczenia o braku GMO w owocach wysyłanych do Indii”,
  • „Oświadczenia eksportera o braku GMO w owocach wysyłanych do Indii”,

oraz dokonania opłaty za wydanie zaświadczenia w wysokości 17,00 zł, zgodnie ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546, ze zm.).
Wzory dokumentów są dostępne na stronie internetowej IJHARS:
https://www.gov.pl/web/ijhars/wzory-dokumentow 
W sprawie szczegółów dotyczących kontroli należy skontaktować się bezpośrednio z właściwym miejscowo WIJHARS. Poniżej link do danych kontaktowych:
https://www.gov.pl/web/ijhars/wijhars 

UWAGA! Uzyskanie „Zaświadczenia o braku GMO w produkcie” nie zwalnia eksporterów wysyłających owoce do Indii z obowiązków wynikających ze standardowej procedury kontroli zgodności owoców z normami handlowymi UE.

za https://www.gov.pl/web/ijhars/komunikat-dla-eksporterow-polskich-jablek-do-indii

Znowelizowana ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Najważniejsza zmiana to fuzja kontroli jakości żywności. Od 1 lipca 2020 r. będzie za nie odpowiedzialna na wszystkich etapach obrotu jedna instytucja – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów-Rolno Spożywczych, która podlega Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czytaj dalej

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (UE) 2019/428 z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 w zakresie norm handlowych w sektorze owoców i warzyw

od dnia 1 lipca do 31 października nie można wprowadzać do obrotu brzoskwiń i nektarynek o wielkości 51-56 mm lub 65-85 g – kod wielkości D.

Zaostrzone będą kontrole dotyczące tureckich owoców cytrusowych importowanych do UE

Komisja Europejska (WE) umieściła tureckie owoce cytrusowe w wykazie żywności z krajów trzecich, które zostaną poddane surowszym tymczasowym kontrolom przy wjeździe do Unii Europejskiej. Ta decyzja została podjęta po wykryciu pozostałości pestycydów w różnych partiach pomarańczy, mandarynek, klementynek z tego kraju.

Czytaj dalej

Po plastikowych sztućcach i talerzach, słomkach do napojów oraz patyczkach higienicznych, których zakaz sprzedaży zacznie obowiązywać od 2021 roku, Unia Europejska rozważa wprowadzenie całkowitego zakazu stosowania opakowań z tworzywa sztucznego.

Nowy komisarz ds. środowiska, Virginijus Sinkevicius w wywiadzie dla niemieckiej gazety Die Welt wyjaśnił, że Komisja Europejska rozważa wprowadzenie zakazu stosowania opakowań z tworzyw sztucznych i ustanowienia nowych wymagań dla producentów.

Czytaj dalej

Szanowni Państwo

W 2019 roku wprowadzono szereg nowych przepisów, które dotyczą jakości świeżych owoców i warzyw.

O wszystkich pisałam, ale teraz pragnę przypomnieć, że:

  • od 1 stycznia 2020 roku koniecznie trzeba zamieścić na etykiecie opakowań z ziemniakami, wizerunek flagi państwa pochodzenia ziemniaków, jeśli zostały zapakowane w Polsce, wizerunek w kolorze
  • na wywieszkach w sklepie przy ziemniakach należy podać do informacji klientom: jakie to ziemniaki (wczesne czy jadalne), państwo pochodzenia ziemniaków i umieścić wizerunek flagi państwa pochodzenia w kolorze – zawsze
  • treść norm dla świeżych owoców i warzyw jest zawarta w rozporządzeniu UE nr 2019/428
  •  na każdym opakowaniu wszystkich świeżych owoców i warzyw należy umieścić informacje dotyczące identyfikacji: Nazwa i adres pakującego lub wysyłającego (np. ulica/miasto/region/kod pocztowy i państwo, jeśli różne od państwa pochodzenia).

Ponieważ kary administracyjne nakładane przez inspekcje na firmy są wysokie, apeluję, weźcie Państwo te uwagi do serca.

Krystyna Szymańska