Normy EKG/ONZ

Aktualna treść norm EKG/ONZ w języku angielskim, francuskim, niemieckim lub rosyjskim jest dostępna na stronie:
https://unece.org/fresh-fruit-and-vegetables