W dniu 5 listopada 2021 zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie UE, jest to ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/1890
z dnia 2 sierpnia 2021 r.
W latach 2018–2020 Grupa Robocza ds. Norm Jakości Produktów Rolnych Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (EKG ONZ) dokonała przeglądu norm EKG ONZ dotyczących papryki słodkiej (rok 2018 i 2020), winogron
stołowych (rok 2019 i 2020 r.), jabłek i gruszek (rok 2020). W ww. rozporządzeniu UE uwzględniono te zmiany.

W dziale przepisy załączamy link do nowego rozporządzenia, oraz poniżej.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1890&qid=1637401810667&from=PL