Serdecznie zapraszamy na szkolenie na rzeczoznawcę w zakresie ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw, oraz z zasad pobierania prób do badań na pozostałości pestycydów.

Szkolenie odbędzie się w dniach 7-8.05.2024 w miejscowości Klaudyn k/Warszawy.

Zainteresowanych proszę o kontakt na maila: krystyna.szymanska@freshquality.pl

Telefon: +48 667 909 999

3 listopada 2023 roku zostały opublikowane na stronie Komisji Europejskiej nowe przepisy dotyczące sektora owoców i warzyw, niektórych przetworów owocowych i warzywnych oraz sektora bananów.

Nowe rozporządzenia to:

  • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2023/2429 z dnia 17 sierpnia 2023 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do norm handlowych dotyczących sektora owoców i warzyw, niektórych przetworów owocowych i warzywnych oraz sektora bananów oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1666/1999 oraz rozporządzenia wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 i (UE) nr 1333/2011.
  • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2023/2430 z dnia 17 sierpnia 2023 r. ustanawiające przepisy dotyczące kontroli zgodności norm handlowych w odniesieniu do sektora owoców i warzyw, niektórych przetworów owocowych i warzywnych oraz sektora bananów.

Rozporządzenia te weszły w życie dwudziestego dnia po ich opublikowaniu, tj. 23 listopada 2023 roku, przy czym stosuje się je od dnia 1 stycznia 2025 roku.

Więcej na stronie https://www.gov.pl/web/ijhars/nowe-przepisy-dotyczace-sektora-owocow-i-warzyw-oraz-przetworow-owocowych-i-warzywnych

Serdecznie zapraszamy na szkolenie na rzeczoznawcę w zakresie ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw, oraz z zasad pobierania prób do badań na pozostałości pestycydów.

Szkolenie odbędzie się w dniach 28-29.02.2024 w miejscowości Klaudyn k/Warszawy.

Zainteresowanych proszę o kontakt na maila: krystyna.szymanska@freshquality.pl

Telefon: +48 667 909 999

Serdecznie zapraszamy na szkolenie na rzeczoznawcę w zakresie ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw, oraz z zasad pobierania prób do badań na pozostałości pestycydów.

Szkolenie odbędzie się w dniach 6-7.09.2023 oraz 15-16.11.2023 w miejscowości Klaudyn k/Warszawy.

Zainteresowanych proszę o kontakt na maila: krystyna.szymanska@freshquality.pl

Telefon: +48 667 909 999

Serdecznie zapraszamy na szkolenie na rzeczoznawcę w zakresie ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw, oraz z zasad pobierania prób do badań na pozostałości pestycydów.

Szkolenie odbędzie się w dniach 28 – 29.03.2023 w miejscowości Klaudyn k/Warszawy.

Zainteresowanych proszę o kontakt na maila: krystyna.szymanska@freshquality.pl

Telefon: +48 667 909 999

Serdecznie zapraszamy na szkolenie na rzeczoznawcę w zakresie ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw, oraz z zasad pobierania prób do badań na pozostałości pestycydów.

Szkolenie odbędzie się w dniach 21 – 22.02.2023 w miejscowości Klaudyn k/Warszawy.

Zainteresowanych proszę o kontakt na maila: krystyna.szymanska@freshquality.pl

Telefon: +48 667 909 999