Standardy BRC w wersji 8

Standardy BRC definiują  wymogi konieczne, które są podstawą Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Jakością Żywności. Bez spełnienia tychże wymogów nie jest możliwe uzyskanie certyfikatu. Organizacje w trosce o najwyższą jakość swoich produktów oraz dbając o bezpieczeństwo oferowanych przez siebie produktów wprowadzają w życie takie standardy.

Dwanaście wymagań podstawowych w wersji 8 standardu pokrywa się z wymaganiami podstawowymi w wersji 7. Różnice pomiędzy wersją 7 i 8 postaramy się nakreślić poniżej.

Przypominamy 12 fundamentalnych wymogów:

 1. Zaangażowanie najwyższego kierownictwa i ciągłe doskonalenie
 2. Plan bezpieczeństwa żywności – HACCP
 3. Audyty wewnętrzne
 4. Zarządzanie dostawcami surowców i opakowań
 5. Działania korygujące i zapobiegawcze
 6. Identyfikowalność
 7. Układ, przepływ produktu i segregacja
 8. Utrzymanie higieny i porządku
 9. Nadzorowanie alergenów
 10. Kontrola operacji
 11. Etykietowanie i kontrola opakowań
 12. Szkolenia: postępowanie z surowcami, przygotowanie, obróbka, pakowanie i obszary magazynowe.

Różnice dotyczą:

 1. Kultury bezpieczeństwa i jakości żywności – ten aspekt dotyczy realizacji planu ciągłego doskonalenia kultury bezpieczeństwa i jakości żywności. W tym celu nowym wymogiem jest stworzenie poufnego systemu zgłaszania wszelkich problemów z tym związanych.
 2. Niezgodności –  stwierdzenie niezgodności to początek drogi. Kolejnym krokiem musi być przeprowadzona analiza mająca na celu wykrycie prawdziwej przyczyny niezgodności                             i opracowanie planu działań, mających wyeliminowanie tychże niezgodności w przyszłości. Szczególny nacisk kładzie się na te przypadki, w których obserwowany jest trend negatywny i niezgodności występują po raz kolejny.
 3. Dokumentacja – dodatkowy wymóg to posiadanie udokumentowanej procedury opisującej proces identyfikowalności. Podkreślono również konieczność przeprowadzenia walidacji instrukcji przygotowania, jeżeli takie są dołączone do produktu.
 4. Infrastruktura / sprzęt – wersja 8 uwzględnia wymaganie dla podwyższonych chodników znajdujących się nad lub w pobliżu linii produkcyjnych. Dodano wymaganie odnośnie konieczności posiadania procedury określającej sposób postępowania przy użyciu i testowaniu wag automatycznych stosowanych na liniach produkcyjnych.
 5. Szkolenia – nowe wymogi dotyczą konieczności przeszkolenia z obowiązujących zasad i przebiegu samego procesu wszystkich osób pracujących w procesie związanym                                          z etykietowaniem i pakowaniem produktu. Wymagania te dotyczą nie tylko pracowników stałych, ale i
 6. Strefy produkcyjne – wersja 8 doprecyzowuje wymagania w zakresie poszczególnych stref produkcyjnych, w szczególności dla stref otwartych i stref produkcji produktów gotowych do spożycia w odniesieniu do konieczności posiadania programu monitorowania środowiska.

 

Źródło: www.warzywaiowoce.pl za BSI Group Polska Sp. z o. o