Wzrost importu owoców na Ukrainę w pierwszej połowie roku

W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2020 roku Ukraina zaimportowała 443 tysiące ton świeżych owoców, jagód i orzechów o wartości 333 milionów dolarów. Dla porównania rok wcześniej import wyniósł 398,9 tys. ton o wartości 271,1 mln dolarów – informuje służba prasowa Ukraińskiego Związku Owoców i Warzyw (UPOA). Tym samym zagraniczna podaż świeżych owoców, jagód i orzechów na Ukrainie wzrosła o 11% w ujęciu ilościowym i o 22,8% w ujęciu wartościowym.

Z raportu wynika, że ​​wzrost importu odnotowano w prawie wszystkich pozycjach towarowych z grupy świeżych owoców i jagód, w tym w owocach i jagodach tradycyjnie uprawianych na Ukrainie.

Największy wzrost podaży zagranicznych odnotowano w przypadku melonów i tykw. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy Ukraina importowała 2,1 tys. ton melonów o wartości 2 mln USD. Dla porównania od stycznia do czerwca 2019 r. liczby te wynosiły 0,7 tys. ton i 0,6 mln USD.

Głównym powodem wzrostu importu w tym sezonie było ograniczenie podaży lokalnych arbuzów i wczesnych odmian melonów. W związku z niskimi temperaturami na początku maja ukraińscy producenci zostali zmuszeni do rozpoczęcia siewu odmian wczesnych z opóźnieniem. W związku z tym przez całą pierwszą połowę lata większość podaży na rynku pochodziła z Turcji, Azerbejdżanu i Uzbekistanu.

Znaczący wzrost importu odnotowano również w przypadku przetworów owocowo-jagodowych. W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2020 roku Ukraina zakupiła jabłka i gruszki o wartości ponad 10,5 mln USD. Rok wcześniej wartość importu tych owoców wyniosła zaledwie 7,1 miliona dolarów.

W raporcie wskazano również na fakt, że pod względem wielkości podaż jabłek i gruszek na Ukrainę nie tylko nie wzrosła, ale wręcz spadła o 10%.

Jak wskazała UPOA, było kilka przyczyn wzrostu kosztu importowanych jabłek w tym sezonie. Po pierwsze, po rekordowym sezonie 2018 roku spadła produkcja jabłek zarówno na Ukrainie, jak  i w większości krajów europejskich. Ponadto, z powodu niesprzyjających warunków pogodowych  w zeszłym roku, wielu hodowców zgłosiło znaczną ilość produktów złej jakości. W związku z tym ilość jabłek, które można przechowywać przez 8–9 miesięcy, została ograniczona. Kolejną przyczyną wysokich cen jabłek był wzrost spożycia tych owoców w okresie kwarantanny.

Ukraiński Związek Owocowo-Warzywny podsumował również, że wzrost popytu w połączeniu ze spadkiem podaży jabłek doprowadził do znacznych skoków cen.

Źródło: www.freshplaza.com