Wzrost importu do Unii Europejskiej z Maroka i Turcji

Ceny pomidorów są obecnie niskie ze względu na nadpodaż, która przekracza popyt. Sytuacja na rynku ze względu na koronawirus nie  jest tak stabilna, jak do tej pory.  W obecnej sytuacji  Komisja Europejska prognozuje 2% redukcję ilości pomidorów w 2020 roku. W wydanym ostatnio raporcie Komisja zwraca uwagę na 7% spadek produkcji w Hiszpanii, która, jak wiadomo, jest wiodącym producentem pomidorów w Europie. Ten spadek znajduje odzwierciedlenie w ogólnoeuropejskiej sytuacji – przy czym spadek produkcji całej Unii Europejskiej szacowany jest na 2%.

Wśród krajów produkujących pomidory do świeżej konsumpcji  na szczycie listy znajduje się Hiszpania, a za nią Holandia, Polska, Włochy i Francja.

Jeśli produkcja w Hiszpanii spadnie o 7% w 2020 roku, to w Polsce produkcja wzrośnie, podczas gdy w pozostałych krajach będzie mniej więcej stabilna. Niższy plon ogólny spodziewany jest w upalnych miesiącach, a wzrost zimą, dzięki ogrzewanym szklarniom. Koronawirus skutecznie zatrzymał sektor Ho.Re.Ca, który obniżył w szczególności popyt na świeże pomidory i tym samym ceny. Jednocześnie wzrosła konsumpcja krajowa, zwłaszcza popularne stały się małe pomidory.

Na poziomie europejskim eksport świeżych pomidorów spadł o 20% w kwietniu z powodu pandemii. Oczekuje się, że w skali roku  eksport spadnie  o 7% w porównaniu ze średnią z ostatnich 5 lat, podczas gdy import wzrośnie.

Najwięcej pomidorów jest importowana do Unii Europejskiej z Maroka (71%), a następnie z Turcji (17%).

Źródło: www.freshplaza.com