Hiszpania. Wzrost areału upraw ekologicznych

Rolnictwo ekologiczne to system gospodarowania, którego głównym celem jest otrzymanie produktu o najwyższej jakości przy jednoczesnym dbaniu o środowisko i utrzymaniu żyzności gleby. Jest to możliwe dzięki wykorzystywaniu w uprawie odpadów naturalnych i wykluczaniu środków chemicznych i syntetycznych.

Według oficjalnych danych z raportu „Rolnictwo ekologiczne. 2018 ”, przygotowywanego corocznie przez hiszpańskie Ministerstwo Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności (MAPA), areał przeznaczony na rolnictwo ekologiczne w Hiszpanii w 2018 r. wyniósł 2 246 474,5 ha, co stanowi wzrost o 8% w porównaniu z rokiem poprzednim. Liczba operatorów ekologicznych osiągnęła 44 282, czyli o 6% więcej niż w poprzednim roku. 39 505z nich to producenci; 4627 przetwórców; oraz pozostali sprzedawcy, importerzy i eksporterzy. Jeśli chodzi o działalność  związaną z przetwórstwem  owoców i warzyw, w 2018 r. odnotowano  wzrost o 15,13% w porównaniu z rokiem poprzednim, przy łącznej liczbie 7670.

Z badań ministerstwa wynika, że ​​w przyszłości oczekuje się wzrostu popytu i konsumpcji produktów ekologicznych.

Jeśli chodzi o wydatki na produkty ekologiczne w Hiszpanii,  to mimo że są one nadal niskie, utrzymuje  się trend wzrostowy i obecnie wynosi 46,5 euro na mieszkańca rocznie. Dla porównania w roku 2013 było to 21,85 euro/ osobę.

Od lat Hiszpania jest krajem o największej powierzchni ekologicznej  w Europie i na świecie. W ciągu ostatnich 10 lat areał tej produkcji ciągle rośnie, a w okresie 2008 – 2018 wzrost  wyniósł prawie milion ha. Region Andaluzji skupia ok. 50% hiszpańskich upraw ekologicznych, specjalizując się przede wszystkim w produkcji oliwy oraz owoców i warzyw. W tym regionie swą siedzibę ma bardzo wiele firm zajmujących się produkcją i obrotem towarów z certyfikatem ekologicznym. Suchy klimat Andaluzji sprzyja rozwojowi upraw ekologicznych, ponieważ zmniejsza ryzyko występowania plag. Dzięki temu ograniczone jest użycie pestycydów i innych środków chemicznych stosowanych w tradycyjnym rolnictwie.

Andaluzja oferuje bardzo szeroki wachlarz produktów ekologicznych i bio, ale najważniejszymi grupami produktów są: oliwa z oliwek, warzywa i owoce, wina, słodycze, mięso i wędliny, jajka i produkty mleczne, miód oraz bakalie i przyprawy.

Źródło: www.freshplaza.com

               www.extenda.pl