Azerbejdżan – większy eksport wiśni i ziemniaków

Jak podaje Fresh Plaza za azernews.az Azerbejdżan zwiększył eksport świeżych wiśni i ziemniaków w pierwszej połowie 2020 roku. Eksport świeżych wiśni wzrósł o 7 % do poziomu 19 950 ton, przy wzroście przychodów z eksportu tego owocu do 32,2 mln USD, co oznacza wzrost o 8,8 %.

Na Rosję przypadało 99,4 procent eksportu świeżych wiśni z Azerbejdżanu w okresie sprawozdawczym, ponieważ  wyeksportowano wtedy do tego kraju 19 835 ton o wartości 32,1 mln USD.

Ponadto w okresie sprawozdawczym Azerbejdżan zwiększył eksport ziemniaków o 32 procent do 81 275 ton. Przychody z eksportu ziemniaków wyniosły 433,7 mln.

Podobnie jak w przypadku wiśni to  Rosja odpowiada za 85% całego eksportu ziemniaków z Azerbejdżanu w danym okresie sprawozdawczym. Tym samym do Rosji wyeksportowano 69 155 ton ziemniaków o wartości 30,7 mln USD.

Tymczasem Ukraina zwiększyła import ziemniaków z Azerbejdżanu do 7.370 ton o wartości 1,8 mln USD w okresie sprawozdawczym. Należy zauważyć, że pod względem ilościowym nastąpił 2,9-krotny wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku.

Dodatkowo azernews.az podaje, że wśród innych importerów ziemniaków z Azerbejdżanu w pierwszej połowie roku były Kazachstan, Mołdawia, Białoruś, Gruzja i Turkmenistan.

Wielkość obrotów handlu zagranicznego Azerbejdżanu wyniosła 15 mld USD w okresie od stycznia do lipca 2020 r. W okresie sprawozdawczym eksport wyniósł 9,1 mld USD, co stanowi 61,46% całkowitego wolumenu handlu zagranicznego. Wielkość importu wyniosła 5,9 mld USD.

Źródło: www.freshplaza.com