Ziemniaki w Europie

NEPG ( North –  Western European Potato Growers)  szacuje, że prognozowane zbiory ziemniaków na 2019 r. mają być  o 3% wyższe od średniej i wyniosą od 27 do 27,3 mln ton. Są to zbiorcze dane dla 5 wiodących krajów ziemniaczanych, czyli Anglii, Francji, Niemiec, Holandii i Belgii.  Jest to o 3% więcej niż średnia z 5 ostatnich lat i o 12% więcej niż przed rokiem. Na tym etapie szacunki opierają się głównie na próbnych wykopach. Niemniej NEPG podkreśla, że ​​jest to szacunek – ostateczne wykopki próbne odbędą się na początku października, a niemalże cała uprawa jest nadal na polach.

W tym roku nie plony spowodowały większe zbiory, ale wzrost powierzchni ziemniaków w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wszystkie kraje NEPG, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, posadziły więcej ziemniaków, we Francji nawet o 14% więcej niż średnia z 5 lat.

W 5 krajach średnia wydajność jest obecnie szacowana na 44,7 na hektar w porównaniu z 47,1 na hektar z średniej z 5 lat. W ubiegłym roku przy braku opadów średnia wynosiła 40,9 na ha.

Ze względu na niewielki odsetek nawadniania (i nieco mniej opadów) najniższe szacunki plonów podano w Belgii. We Francji, Belgii i większych częściach Niemiec odnotowano ogromne różnice w plonach według odmian i lokalizacji. Obszary o niskich możliwościach nawadniania wykazują najniższe plony. W Wielkiej Brytanii zbiory są później, a plony opierają się na średniej z 5 lat. Również zbiory ziemniaków skrobiowych wykazują niższe plony w tym roku. Wg prognoz ceny ziemniaków nie będą tak wysokie jak w ubiegłym roku. Kraje Europy Wschodniej zgłaszają znacznie niższe plony. Unijny program satelitarny MARS wskazuje na spadek zbiorów w Polsce i kilku innych krajach ościennych  o 5-10%  w porównaniu do średniej z 5 lat.  Jest już ożywiony eksport z krajów NEPG do Polski i Rumunii. Wskazania MARS dla UE 28 są o 3,1% niższe w porównaniu ze średnią z 5 lat.

 Źródło: www.freshplaza.co