Powołując się na informacje Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ),  zamieszczone na portalu www.sadyogrody.pl  nie powinien być zły, a na pewno nie gorszy niż w roku ubiegłym, choć 2019 rok nie był rokiem najlepszym dla polskiej truskawki. Zebrano wtedy  175 tys. t. Dla porównania  w latach wcześniejszych pozyskiwano  nawet 195 tys. t. Wszystko, jak zwykle, zależy od pogody.

Czytaj dalej

Zaostrzone będą kontrole dotyczące tureckich owoców cytrusowych importowanych do UE

Komisja Europejska (WE) umieściła tureckie owoce cytrusowe w wykazie żywności z krajów trzecich, które zostaną poddane surowszym tymczasowym kontrolom przy wjeździe do Unii Europejskiej. Ta decyzja została podjęta po wykryciu pozostałości pestycydów w różnych partiach pomarańczy, mandarynek, klementynek z tego kraju.

Czytaj dalej

Holandia. Coraz mniej na rynku dobrych jakościowo partii cebuli, a może raczej dobre partie są, ale coraz mniejsze. Cebula po prostu się starzeje i kiełkuje. Stąd tez różnice cenowe poszczególnych partii nawet 0,02 € lub 0,03 €/ kg. Zapotrzebowanie jest stosunkowo duże.  Klasa I sprzedaje się dobrze w krajach takich jak Niemcy, Włochy i Brazylia. Kraje Europy Wschodniej, takie jak Węgry, Rumunia, Bułgaria i Polska, są również dość dobrymi odbiorcami dla cebuli holenderskiej.

Czytaj dalej

Hiszpańska kampania sałaty lodowej kończy się wraz z rozpoczęciem holenderskiego sezonu. Kampania rozpoczęła się od poważnych problemów z powodu powodzi, która nawiedziła obszar Murcji we wrześniu: silnie wpłynęło to na ilość produktu dostępnego w pierwszych dwóch miesiącach kampanii. Podobnie drastyczne zmiany klimatu pod koniec marca spowodowały problemy pod względem jakościowym i ilościowym. Hiszpania, zwłaszcza obszary południowe, wydaje się cierpieć z powodu coraz bardziej „stropikalizowanego” klimatu i niszczycielskiego działania wodnego żywiołu, od Almerii po Walencję.

Czytaj dalej