Rośnie globalna produkcja pomarańczy

Portal Fresh Plaza za EFEagro podaje, że w sezonie 2018/19 światowa produkcja pomarańczy wzrośnie o 4,2 miliona ton w porównaniu z rokiem poprzednim i osiągnie 51,8 milionów ton, głównie ze względu na korzystne warunki pogodowe, które doprowadziły do ​​większych zbiorów w Brazylii i Stanach Zjednoczonych. Znajduje to odzwierciedlenie w najnowszym raporcie Departamentu Rolnictwa i Żywności Stanów Zjednoczonych (USDA), który oczekuje, że ten wzrost produkcji przełoży się na globalny wzrost podaży, zarówno na rynkach świeżych, jak i przetworzonych.

USDA wskazała, że ​​eksport świeżych pomarańczy wzrośnie o 4%, osiągając ponad 5,1 mln ton. Oto szacunkowe dane, dotyczące produkcji pomarańczy wg USDA:

Produkcja brazylijska– wzrośnie o 13% i osiągnie 17,8 miliona ton. Jest to bezpośredni wynik dobrej pogody. Zarówno spożycie świeżych pomarańczy, jak i eksport pozostaną stabilne, a ilość przetworzonych owoców wzrośnie o 2 miliony i osiągnie 12,8 miliona ton.

Produkcja chińska – spadek produkcji o 7,2 mln ton, głównie ze względu na niekorzystne warunki pogodowe. Z powodu tego spadku import będzie prawdopodobnie rósł. Głównymi dostawcami będą Republika Południowej Afryki i Egipt, odpowiadający za 60% sprzedaży do Chin.

Produkcja amerykańska -znaczący wzrost o 41% w porównaniu z poprzednim sezonem (do 5 milionów ton), ze względu na dobre warunki pogodowe. Pomarańczowa produkcja Florydy uległa w ostatnich latach spadkowi z powodu wprowadzenia ekologicznych owoców cytrusowych, co zwiększa koszty utrzymania upraw. Co więcej, w ubiegłym roku sektor poniósł także poważne szkody spowodowane przez huragan Irma. Najnowszy raport USDA pokazuje pewne ożywienie w porównaniu do poprzednich lat, szczególnie w eksporcie, konsumpcji i owocach do przetworzenia.

Produkcja europejska ( Unia Europejska) – szacowana na 6,5 ​​miliona ton; 4% więcej. Jest to po raz kolejny wynik korzystnych warunków pogodowych odnotowanych w Hiszpanii i Portugalii. Przywóz pozostanie stabilny, a zużycie pomarańczy, zarówno świeżych, jak i przetworzonych, będzie wyższe ze względu na dużą podaż.

Produkcja egipska –  zbiory osiągną rekordową liczbę 3,4 milionów ton; 10% więcej niż w roku poprzednim, głównie z powodu zwiększenia areału przeznaczonego na tę uprawę. Biorąc pod uwagę te liczby, USDA spodziewa się, że egipski eksport wzrośnie o 60 000 ton, umożliwiając osiągnięcie rekordowego 1,6 miliona ton i stanowiącego 30% światowej podaży, z odbiorcami takimi jak Unia Europejska, Rosja, Arabia Saudyjska i Ukraina.

Produkcja południowo-afrykańska – wartość produkcji wzrośnie do 1,6 mln ton (+ 5%) w wyniku sprzyjających warunków pogodowych i zwiększenia areału. Eksport wzrośnie o 5% i osiągnie 1,3 mln ton; liczba stanowiąca 25% rynku globalnego, przy czym głównym celem jest Unia Europejska, a następnie Chiny i Rosja.

Produkcja meksykańska – szacowana na  4,6 miliona ton, o 100 000 więcej niż w poprzednich zbiorach. Oczekuje się, że większość tych owoców zostanie wykorzystana do przetwarzania.

Produkcja marokańska – szacunkowe zbiory uznane za rekordowe, które  osiągną  wartość 1,2 miliona ton (o 18% więcej),  a eksport i konsumpcja również rosną ze względu na dużą podaż.

 Źródło: www.freshplaza.com