Startuje argentyńska cytryna

To dla rynku cytrusów bardzo dobra informacja, tym bardziej, że sezon zapowiada się dobrze. Argentyńskiej cytryny ma starczyć dla wszystkich zainteresowanych. Koordynowaniem i promowaniem sprzedaży zajmuje się ACNOA, Stowarzyszenie Obywatelskie Północno-Zachodniej Argentyny, które działa na rzecz zrównoważenia działalności cytrusowej w regionie. Stowarzyszenie to ma jeszcze jedną  bardzo ważną funkcję – nadzoruje jakość produktów i prowadzi program ALL LEMON, czyli program kontrolowanej jakości cytryn wywożonych głównie do Stanów Zjednoczonych. Jest to swego rodzaju „glejt”, uprawniający firmy do eksportu, z gwarancją jakości. Firmy mogą przystąpić do tego programu lub tylko skorzystać ze zdobytej  przez Stowarzyszenie wiedzy. Obecnie do programu certyfikowanej jakości przystąpiło 14 firm.

Przystępując do programu ALL LEMON firmy muszą być gotowe na ciągłą i niespodziewaną kontrolę inspektorów, którzy  odwiedzają poszczególne firmy, nawet na nocnych zmianach w celu wyłapania i wyeliminowania nieprawidłowości na produkcji oraz przy pakowaniu.  Takie inspekcje dotyczyły  80% świeżej cytryny wyeksportowanej przez Argentynę od 2010 r.

Podstawowym sukcesem programu ALL LEMON był fakt, że w 2018 r. po raz pierwszy, po 17 latach przerwy argentyńskie cytryn znów zagościły w ​​Stanach Zjednoczonych, ponieważ były w stanie spełnić wszystkie wymogi jakościowe.

Kolejnym sukcesem związanym z tym programem było otwarcie się Japonii  na argentyńską cytrynę.

Źródło: www.freshplaza.com