Ceny pomidorów i ogórków

W ostatnich dwóch  tygodniach pojawiły się problemy z podażą  pomidorów szklarniowych i  długich ogórków, co spowodowało wzrost cen. Powodem takiego stanu rzeczy była chłodna, deszczowa pogoda w Turcji oraz tzw. redukcja popytu, spowodowana wysokimi cenami importowanych pomidorów. U tureckich producentów brakowało towaru, a na placach stał sznur aut, czekających na załadunek.  Te problemy pogodowe miały ogromny wpływ na jakość.  Kilkunastodniowy transport również  nie pozostał bez znaczenia.

Jak podają analitycy portalu www.fresh-market.pl maksymalne ceny w Polsce czerwonego pomidora szklarniowego  w czwartym tygodniu stycznia wyniosły 2,25 USD/kg. Pomimo bardzo umiarkowanego popytu ze strony kupujących, cena ta została utrzymana. Średnio cena czerwonego pomidora szklarniowego kształtowała się  na poziomie  1,36 – 1,60 USD/kg. Ceny pomidorów w Mołdawii i Gruzji również pozostały bez zmian i kształtowały się na poziomie 1,28 USD/kg (Mołdawia) i 1,32 USD/kg (Gruzja). Zupełnie inna sytuacja była w Tadżykistanie, gdzie pod presją zerowego popytu ceny pomidorów spadły o 15 procent ( 1,17 USD/kg).

Jeśli chodzi o długiego, gładkiego ogórka szklarniowego to w Mołdawii i Polsce, ze względu na dość niski popyt, sprzedającym udało się utrzymać ceny ogórków na niezmienionym poziomie (1,59 USD/kg), a to dzięki zmniejszeniu podaży tych produktów na rynku. Warunki pogodowe  Turcji, a tym samym zmniejszenie podaży ogórków na rynkach zagranicznych, doprowadziły do ​​wzrostu cen na Ukrainie o 11 procent  (do 1,91 USD/kg). Rekordowy wzrost o 31 procent odnotowano na rynku rosyjskim, gdzie ceny hurtowe ogórków osiągnęły poziom prawie 2 USD/kg.

Źródło: www.fresh-market.pl za  east-fruit.com.