Napisali o nas….

Z ogromną przyjemnością i nie skrywaną satysfakcją chcieliśmy poinformować, iż w ostatnim wydaniu  miesięcznika Warzywa i Owoce Miękkie ( w skrócie WiOM) zamieszczono artykuł, poświęcony jakości świeżych owoców i warzyw. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, bo to wydawnictwo zajmuje się również tym  aspektem w odniesieniu do produkcji owocowo – warzywnej, ale artykuł powstał w oparciu o materiały zaprezentowane przez ekspertów zaproszonych na ostatni Zjazd Fresh Quality Academy. Gościem specjalnym tego Zjazdu była Pani Katarzyna Wójcik, która jest Redaktorem Naczelnym miesięcznika Warzywa i Owoce Miękkie, a jej obecność zaowocowała artykułem w czasopiśmie.

Serdecznie zachęcamy wszystkich, chcących pogłębić swoją wiedzę w zakresie jakości świeżych owoców i warzyw, kontroli jakości tychże produktów, jak również w zakresie przepisów, które te zagadnienia regulują do lektury nie tylko ostatniego wydania miesięcznika WiOM, które w obszernej części poświęcone jest zagadnieniom związanym z jakością. A mówimy tu zarówno o czysto teoretycznym podejściu, jak również praktycznych informacjach, zaczerpniętych z doświadczeń osób zajmujących się na co dzień jakością świeżych owoców i warzyw. Niezwykle cenne są  fotografie zamieszczone w czasopiśmie, które w sposób jednoznaczny pokazują omawiany problem i mogą w ten sposób rozwiać nasze  wątpliwości, dotyczące problemów jakościowych.

Zapraszamy również do uczestnictwa w kolejnych Zjazdach Fresh Quality Academy. Staramy się zawsze poruszać najbardziej aktualne problemy, z którymi spotykają się kupcy i handlowcy w firmach eksportowych i sieciach handlowych. Zapraszamy uznanych ekspertów, teoretyków i praktyków z danej dziedziny, którzy przekazują uczestnikom Zjazdów swoje cenne doświadczenia.

Każdemu z nas na sercu leży jakość świeżych owoców i warzyw, czy to z racji wykonywanej pracy, czy też z punktu widzenia konsumenta, którym każdy z nas jest na co dzień.  Pamiętajmy! Uczmy się od najlepszych.

Krystyna Szymańska