Eskimos S.A. ratunkiem dla polskich sadowników

Zarząd Eskimos S.A. informuje na swojej stronie internetowej, że w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa od poniedziałku 8 października 2018 rozpocznie się skup pół miliona ton jabłek. Koordynacja i pełna organizacja interwencyjnego skupu należy do firmy Eskimos. Zakup jabłek przez samą spółkę Eskimos i współpracujące z nią podmioty będzie realizowany na ich własny rachunek z rządowymi gwarancjami. Cena kilograma ustalona została na 0,25 zł, a surowiec kupowany będzie na terenie całego kraju.

Podstawowym zadaniem jest zorganizowanie punktów obsługi w celu podpisywania umów  kontraktacji i uzgadniania terminów dostaw. Dla dostaw listopadowych i grudniowych stosowane będą ceny podwyższone do 0,26 i 0,28 zł/kg. Za te właśnie kontraktacje  wypłacane będą sadownikom 30% zaliczki.

Punkty skupu rozmieszczone są na terenie kilku województw: mazowieckiego, małopolskiego, lubelskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.

Pierwsze punkty już rozpoczęły skup, a wśród nich ten, mieszczący się na lubelskiej „Elizówce”