W Polsce ruszył zbiór jabłek

Można już kupić pierwsze jabłka odmiany Gala. W przypadku Gali Must cena „na gotowo” to 1,20 zł/ kg, a za Galę Royal trzeba zapłacić 1,60 zł/kg.  Jest duże zainteresowanie tą odmianą, która skupowana jest od producentów na przechowanie.

W tym roku oczekiwany jest duży urodzaj jabłek i w związku z tym ceny w skupach są niskie. W wielu miejscach w kraju, np. na Sądecczyźnie producenci widzą dla siebie niezbyt dobre perspektywy. „Klęska nadprodukcji” oraz brak sił roboczych spowoduje, że zapewne część plonów stanie się karmą dla zwierząt.

Producenci jabłek do tej pory odczuwają skutki rosyjskiego embargo. Inne rynki zbytu, które miały dla polskich jabłek stać otworem, okazały się bądź niewystarczające, bądź zbyt wymagające, jeśli chodzi  o  określone odmiany, jakość i sposób przygotowania. Duże nadzieje wiązane były z rynkiem chińskim, który rzeczywiście „otworzył się” na polskie jabłka, lecz dla wielu producentów jest on nadal poza zasięgiem, z powodu zbyt rygorystycznych wymagań.

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa poinformował, iż znany jest już program ochrony jabłoni, który uwzględnia wymagania sanitarne Chin w zakresie norm najwyższych dopuszczalnych poziomów (NDP) pozostałości środków ochrony roślin.

Główny Inspektorat przypomina, że normy w zakresie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin określa standard GB 2763-2016. Normy te dotyczą NDP pozostałości środków ochrony roślin obecnych w wyprodukowanej żywności.

Oznacza to, że do ochrony sadów jabłoniowych produkujących jabłka na rynek chiński mogą być stosowane środki ochrony roślin dopuszczone w Polsce do ochrony tej uprawy, natomiast w finalnym produkcie – w owocach jabłek przeznaczonych na eksport do Chin, nie powinno być przekroczeń najwyższych dopuszczalnych  poziomów pozostałości określonych w standardzie GB 2763-2016.

Ponadto w przypadku stwierdzenia w przesyłce jabłek niezgodności w zakresie NDP pozostałości środków ochrony roślin, przesyłka zostanie zwrócona do eksportera lub zniszczona. W sytuacji powtarzających się nieprawidłowości, może zostać zawieszona możliwość eksportu jabłek do Chin.

 Źródło: www.sadyogrody.pl