Nowa ustawa w sprawie znakowania żywności wchodzi wkrótce w życie

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dot. znakowania żywności. Ustawa zakłada, że każdy produkt, który znajdzie się w sprzedaży, musi bezwzględnie zawierać w oznakowaniu informację o kraju pochodzenia.

Zmiany maja na celu wzmocnienie kontroli w odniesieniu do identyfikacji samego produktu oraz informacji przekazywanych konsumentom w oznakowaniu artykułów rolno-spożywczych, w tym owoców i warzyw świeżych.

Celem ustawy jest skuteczne zapobieganie przepakowywaniu oraz sprzedaży zagranicznych owoców czy warzyw jako polskich.

Każdy podmiot wprowadzający na rynek artykuły rolno-spożywcze musi bezwzględnie posiadać informacje, które umożliwią identyfikację tego artykułu. W przypadku niedopełnienia powyższego wymogu, ustawa przewiduje wyższe, niż do tej pory, kary pieniężne.

Nowa ustawa mówi, że osoby które „uniemożliwiają inspektorom regionalnym lub inspektorom Inspekcji Handlowej przeprowadzanie kontroli jakości handlowej owoców i warzyw wprowadzanych do obrotu lub kontroli składowania lub transportu tych przedmiotów podlega karze pieniężnej w wysokości do dwudziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia „.

Ponadto wprowadzono dodatkowe kary:

– za nieokazanie dokumentów towarzyszących danej partii owoców lub warzyw,

– za niezamieszczenie w  dokumentach wymaganych informacji,

– za  podanie informacji nieprawdziwych,

– za  ponowne wprowadzanie do obrotu owoców i warzyw, wobec których zostało wydane orzeczenie  o niezgodności warzyw i owoców z wymogami unijnymi.