Obowiązek handlowców owoców i warzyw

OBOWIĄZEK PRZEKAZYWANIA INFORMACJI DO WIJHARS

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 roku o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu, handlowcy świeżymi owocami i warzywami objętymi wymaganiami norm handlowych Unii Europejskiej, zobowiązani są przekazywać do Wojewódzkiego Inspektora JHARS, informacje o wyrażonej w kilogramach ilości owoców lub warzyw objętych normami handlowymi Unii Europejskiej, wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym – w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego.

Więcej: http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php/obowiazki-handlowcow-owocow-i-warzyw.html