Czy naprawdę wiemy, co jemy?

Jak informuje Krajowa Rada Izb Rolniczych www.krir.pl Europejski Trybunał Obrachunkowy sprawdza poprawność kontroli żywności ekologicznej w UE. Kontrolerzy  przyglądają się wnikliwie systemowi kontroli obejmującemu produkcję, przetwarzanie, dystrybucję i transport produktów ekologicznych. Ostatnia taka kontrola miała miejsce jeszcze w 2012 r., a jej wyniki mogły upewnić konsumentów, czy rzeczywiście nabywają  towary BIO lub EKO.

Żywność ekologiczna, nazywana jest również żywnością organiczną lub BIO.  To żywność, której co najmniej 95 % składników jest wyprodukowana metodami ekologicznymi.  W uprawach ekologicznych stosuje się tylko naturalne składniki i wykorzystuje się naturalne cykle produkcyjne. Rzecz oczywista, w żadnym wypadku nie stosuje się nawozów sztucznych i pestycydów, środków przyspieszających wzrost, genetycznych modyfikacji (GMO) a także wielkich,  jednogatunkowych obszarów upraw

Status ekologicznych produkty uzyskują w ramach procesu certyfikacji, ustanowionego w prawodawstwie unijnym i nadzorowanego przez Komisję Europejską. Za przeprowadzanie systemu certyfikacji odpowiadają poszczególne państwa członkowskie, a inspekcje są prowadzone zarówno przez organy publiczne, jak i prywatne.

W ostatnich latach rynek sprzedaży detalicznej produktów ekologicznych w UE stale rośnie. Od 2010 roku do 2015 roku wzrost ten wyniósł  54%. Obszar upraw ekologicznych w UE w tym samym okresie  zwiększył się o 21%. Import produktów ekologicznych  wzrósł  o 32% –  od 2012 do 2015 roku.

Sprawozdanie z kontroli Trybunału Europejskiego ma zostać opublikowane na początku 2019 r. i wejdzie w skład cyklu sprawozdań dotyczących różnych aspektów łańcucha dostaw żywności, w tym marnotrawienia żywności ( to sprawozdanie opublikowano w styczniu 2017 r.), dobrostanu zwierząt (w toku) i bezpieczeństwa żywności (w toku).