Wciornastek atakuje plantacje cytrusów w Hiszpanii

Wciornastek (Chaetanapotrips orchidi) atakuje plantacje cytrusów w Walencji. Uszkodzenia spowodowane przez tego szkodnika zaczynają przybierać niepokojące rozmiary. Niektórzy plantatorzy określają ilość zakażonych zbiorów na 40-50%. Szczególnie  narażona na te ataki jest pomarańcza Navel.

Szkodnik powoduje pojawienie się bardzo zauważalnych plam i uszkodzeń na skórce owoców, co czyni je niezdatnymi do sprzedaży. W najlepszym wypadku można je stosować wyłącznie do produkcji soku.

Wcześniej ten rodzaj wciornastka wykryto i udokumentowano  w Hiszpanii w odniesieniu do niektórych roślin ozdobnych. W zeszłym roku jednak szkodnik ten zaczął atakować owoce cytrusowe.  Nie znana jest przyczyna takiego zachowania się szkodnika. Plantatorzy spekulują, iż utrzymujące się wysokie temperatury spowodowały wzrost populacji tego gatunku. Plantatorzy oczekują pomocy rządu w walce ze szkodnikiem.

Owad ten typowy jest dla obszarów tropikalnych i subtropikalnych. Atakuje wszystkie odmiany cytrusowe, zwłaszcza pomarańcze Navel i Valencia, a także czerwone odmiany grejpfruta i rośliny ozdobne. Owad ten jest polifagiem i został sklasyfikowany jako „ważny szkodnik” na Florydzie, w Kalifornii oraz Argentynie.

Wciornastki to licząca ponad 5 tysięcy gatunków grupa owadów, których rozmiar ciała nie przekracza  1 – 3 mm. Odżywiają się  one sokami roślin lub nektarem kwiatów. W Polsce znanych jest ok. 220 gatunków wciornastków, z których kilka uznaje się za groźne szkodniki roślin. Pierwszymi objawami pojawienia się na roślinie wciornastków, są maleńkie, jasne, liczne plamki, widoczne na wierzchniej stronie liści lub na pędach. Z czasem plamki przybierają postać wydłużonych, srebrzystych smug, a na ich powierzchni widoczne są drobne, ciemne punkciki – odchody owadów.