Mniejsze zbiory cytryn w Hiszpanii

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez AILIMPO w nadchodzącym sezonie produkcja cytryn będzie o 3,7 proc. niższa od poprzednio-sezonowej i wyniesie łącznie 1.115.000 ton.

Rok temu kampania cytrynowa zamknęła się wielkością 1.157.800 i zakończyła dokładnie 31 sierpnia 2017 roku.

Wielkość produkcji pod kątem poszczególnych odmian przedstawia się następująco. W przypadku wcześniejszych cytryn Fino spodziewany jest wzrost o 12 proc. w ujęciu rok do roku, a całkowite zbiory powinny osiągnąć poziom 907.000 ton. Wzrost ten spowodowany jest wejściem w okres owocowania młodych sadów cytrynowych.

W przypadku cytryn późniejszej odmiany Verna spodziewany jest natomiast 40-procentowy spadek produkcji spowodowany wysoką temperaturą, która panowała w maju i czerwcu w czasie kwitnienia i utrudniła zapylenie. Przewidywana produkcja cytryn Verna szacowana jest na 208.000 ton.

Początek kampanii cytrynowej dla odmiany Fino miał miejsce już w ostatnim tygodniu września i stopniowo się rozwija. Pierwsze większe partie owoców trafią jednak na rynek dopiero pod koniec października a tym samym rozpocznie się stabilny, intensywny eksport.