Brzoskwinie i nektarynki francuskie: duży spadek produkcji spowodował wzrost cen

Biuro statystyczne francuskiego Ministerstwa Wyżywienia i Rolnictwa AGRESTE, opublikowało notatkę dotyczącą francuskiej brzoskwini.

Według prognoz na 1 lipca 2021 r. roczna produkcja brzoskwiń i nektarynek jest obecnie wyższa niż w poprzedniej prognozie (126 tys. ton). Niemniej jednak jest to spadek o 30% w stosunku do produkcji z 2020 roku i o 37% w porównaniu do średniej z lat 2016-2020. To może być najniższa produkcja od 46 lat. Mróz dotknął wszystkie regiony produkujące, zwłaszcza dolinę Rodanu, gdzie mróz był historyczny pod względem intensywności (do -10°C) i długości. Na drzewach nie ma wielu owoców. Kalibry są stosunkowo duże w ocalonych gospodarstwach, ale oczekuje się mniej niż połowy zbiorów. Nektarynki ucierpią bardziej niż brzoskwinie.

Ogólnie europejska produkcja w 2021 r. będzie również  najniższa od co najmniej 30 lat. Mróz uderzył w główne kraje europejskie produkujące brzoskwinie. W tym roku włoskie zbiory będą ponownie bardzo ograniczone, o 43% mniej niż średnia z 5 lat. Grecja spodziewa się połowy zbiorów, a Hiszpania spodziewa się 25% spadku w porównaniu ze średnią.

Jeśli chodzi o ceny, w czerwcu 2021 r. były one wysokie w porównaniu z poprzednimi latami (+22% w skali roku i +43% w stosunku do średniej), ze względu na obniżoną ofertę.

 W przeciwieństwie do brzoskwini, rynek nektarynki jest dynamiczny, co wykorzystują supermarkety w swych akcjach promocyjnych.  Chłodne temperatury pod koniec czerwca spowolniły konsumpcję brzoskwiń, składających się głównie z małych kalibrów. Import z Hiszpanii nie był tak duży jak w poprzednich latach, zwłaszcza brzoskwiń, również ze względu na występujące tam epizody przymrozków.

Źródło: www.freshlaza.com