Sezon cebulowy rozpoczęty

Hiszpania. W Hiszpanii, w regionie Kastylia-La Mancha trwa właśnie kampania cebulowa. Jak podaje portal www.fresh-market.pl zbiory cebuli Medio Grano są prawie zakończone, a od połowy lipca będą trwały zbiory cebuli Grano, która cieszy się dużym popytem na rynku światowym ze względu na jakość i trwałość w przechowywaniu. Zbierana obecnie cebula Grano ma długi okres przydatności do spożycia  i  będzie przechowywana do lutego, marca lub nawet kwietnia. Jakość tej cebuli oceniana jest bardzo wysoko. Oczywiście, jeśli pogoda będzie sprzyjała, a to trudno przewidzieć. Burze gradowe zniszczyły ostatnio  około 75 hektarów cebuli.

Ogólnie rzecz ujmując zbiory powinny być zadawalające, pomimo iż areał przeznaczony pod uprawę cebuli w Hiszpanii został zmniejszony o 10 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. W związku z tym, że obawiano się zamknięcie branży hotelarskiej – segmentu wymagającego dużych rozmiarów cebuli  w tym sezonie producenci nastawili się na cebulę średnich rozmiarów.  Kanały HoReCa powoli się odblokowują, tak więc gruba cebula może być poszukiwana w tym sezonie.Na rynkach cebula hiszpańska pokrywa się z cebulą innego pochodzenia, a Holandia jest obecnie największym konkurentem na arenie międzynarodowej. Duża wielkość produkcji tego kraju, większa automatyzacja upraw oraz niższe koszty produkcji i logistyki pozwalają na utrzymanie niskich cen eksportowych.

Holandia. Do eksportu trafiły już pierwsze partie cebuli z tegorocznego zbioru i jednocześnie  nastąpiło definitywne zamknięcie sezonu handlowego 20219/2020.Według wstępnych danych eksport cebuli rozpoczął się w 27 tygodniu  od ok 4,5 tys. ton. Te ilości są porównywalne z rokiem ubiegłym. Jak podaje portal www.fresh-market.pl cebula holenderska z nowego sezonu trafiła w pierwszym tygodniu eksportu do 477 krajów. Największym odbiorcą była Wielka Brytania i Wybrzeże Kości Słoniowej.

Austria. Handel cebulą jest raczej stabilny. Pomimo pandemii koronawirusa dynamika handlu cebulą w Austrii nie odbiega zbyt od typowego przebiegu sezonu w fazie letniej. Podaż cebuli ozimej spokojnie zaspakaja bieżące potrzeby zarówno rynku krajowego, jak i eksportu. Problemem jest przewaga cebuli grubej, która jest zwykle poszukiwana przez odbiorców z segmentu HoReCa, który jak wiemy, z powodu pandemii działa w ograniczonym zakresie. Podaż austriackiej cebuli jest duża i można zaobserwować systematyczny spadek cen.

Źródło: www.fresh-market.pl