Ukraina i Mołdawia rozpoczynają zbiór wczesnych jabłek

Na Ukrainie, jak podaje portal www.fresh-market.pl, sezon rozpoczął się z tygodniowym opóźnieniem. Ceny są niemal dwukrotnie wyższe w porównaniu do początku sezonu w ubiegłym roku. Za pierwsze partie wczesnych odmian jabłek trzeba zapłacić w przeliczeniu na złotówki 2,20 – 3,50 zł/kg. Partie są na razie niewielkie, tak więc nie ma jeszcze  mowy o obrocie hurtowym.  Popyt jest również niski, a producenci czekają na nieco późniejsze odmiany.

W Mołdawii, pod koniec ubiegłego tygodnia rozpoczęto zbiór jabłek odmiany Early Geneva. W Mołdawii wczesne odmiany jabłek stanowią niecałe 10 % powierzchni wszystkich nasadzeń, a sama odmiana Early Geneva to zaledwie kilkaset hektarów.  Większość zbiorów jabłek, w tym wczesnych odmian trafia na rynek rosyjski. Partie hurtowe osiągają ceny w przeliczeniu na złotówki 1,80 – 2,80 zł/kg. Natomiast jabłka wyższej jakości przeznaczone bezpośrednio do odbiorcy zagranicznego kosztują drożej – 2,30 – 3,45 zł/kg. Tak więc ten sezon rozpoczął się cenami o ok. 5-7% wyższymi, niż w roku poprzednim.

Większość zbiorów wczesnych jabłek jest sprzedawana świeżo natychmiast po zbiorach. Te produkty w Mołdawii praktycznie nie są przechowywane. Przetwórnie wczesnymi odmianami nie są zainteresowane. W sporadycznych przypadkach skupują takie odmiany, ale po cenach o wiele niższych, niż jabłka ze zbioru jesiennego.

Źródło: www.fresh-market.pl