Wzrost popytu na cytrusy w Hiszpanii

Jak podaje Fresh Plaza, w 11 tygodniu 2020 r. popyt na cytrusy znacznie wzrósł. Sytuacja taka zaistniała ze względu na obawy konsumentów przed możliwym brakiem podaży oraz zdrowymi właściwościami cytrusów w obliczu zagrożenia COVID-19. Zgodnie z danymi popyt nadal rósł również w 12 tygodniu.

W Hiszpanii nadal zbierano kolejne odmiany pomarańczy, w tym Navel Lanelate, Navel Navelate, Washington i Thompson Navel. Trwają również zbiory mandarynek i mieszańców, takich jak Afourer, Nadarcott, Ortanique, Tango czy Orri oraz  cytryn Fino i Verna.

Średnie ceny płacone w miejscu pochodzenia wzrósł w ostatnich dniach. Jednocześnie nastąpił spadek ilości sprzedawanych najwcześniejszych odmian i wzrost ilości późniejszych odmian o wyższej wartości handlowej.

Średnia cena pomarańczy w ostatnich czterech tygodniach kampanii 2019/20 (0,20 € / kg) osiągnęła poziom podobny do tego odnotowanego w tym samym okresie kampanii 2016/2017 i 2017/2018, kiedy średnio 0,21 € / kg.

W tygodniu 11 średnia cena pomarańczy w miejscu pochodzenia wzrosła o 20% w porównaniu z poprzednim tygodniem, osiągając 0,30 € / kg.

W tym samym tygodniu średnia cena mandarynek i cytryn w miejscu pochodzenia wzrosła odpowiednio o 3% i 2%, osiągając średnio 0,68 EUR / kg i 0,43 EUR / kg.

Jeśli chodzi o sprzedaż cytrusów w centrach obsługi, to według danych średnia cena owoców cytrusowych wzrosła, i prawdopodobnie będzie rosła nadal. Ceny pomarańczy w 11 tygodniu wzrosły o 3% w porównaniu z poprzednim tygodniem, osiągając średnio 0,67 € / kg.

Tymczasem cytryny zdrożały o 7% , osiągając 0,80 € / kg. W przypadku mandarynek średnie ceny pozostały stabilne w 11 tygodniu.

Źródło: www.freshplaza.com