Sytuacja na rynku ziemniaka w Europie

To trudny rok dla całej Europy. Susza i wysokie temperatury. Zapotrzebowanie na ziemniaki na rynku jest niewielkie, chociaż obecnie zaczyna się poprawiać. Eksport największych europejskich producentów ziemniaków, takich jak Holandia, Francja i Niemcy, nie idzie płynnie, a wiele rynków wybiera obecnie ziemniaki z innych krajów europejskich ze względu na cenę. Korzysta na tym zwłaszcza Hiszpania z dużymi zbiorami i wysokimi cenami na rynku.

Holandia; Według holenderskich handlowców ziemniaków eksport ziemniaków jest obecnie opóźniony. Popyt krajowy zaczyna jednak nieco rosnąć po bardzo spokojnym okresie podczas letnich upałów, mimo że eksport nie idzie jeszcze płynnie. Dlatego ceny są niskie. W ostatnich tygodniach spadły nawet z 30 na 20 centów. Handlowcy oczekują dalszego spadku cen z powodu wolnego eksportu. W ubiegłym roku holenderskie ziemniaki były zbyt drogie, aby eksport był płynny, ale nikt też nie spodziewa się  w tym roku aż tak niskich cen.

Belgia: Z powodu suchej pogody plony ziemniaków są rozczarowujące, tym bardziej, że rozszerzono areał upraw. Niemniej jednak wydajność jest lepsza niż w zeszłym roku. Po lekkim spadku ceny nieco idą do góry. Rynek ziemniaków jest obecnie pod pełnym wpływem prognozy pogody. Poza tym nie jest jasne, jaki wpływ będzie miało ciepło na ziemniaki i ich przechowywanie.

Niemcy: W Niemczech dostępnych jest obecnie więcej niż wystarczająca ilość wczesnych ziemniaków domowych. Produkt jest jednak przedmiotem handlu między różnymi obszarami uprawy. Duża podaż oczywiście wpływa na ceny na rynku krajowym. Jeśli chodzi o eksport – niemieckie ziemniaki są po prostu zbyt drogie i klienci wolą wybrać ziemniaki z rynków sąsiednich. Należy jednak zauważyć, że do czasu rozpoczęcia głównych zbiorów ceny znów będą bardziej zbliżone do cen międzynarodowych.

Na początku września spodziewane są zbiory w sektorze ekologicznym. Obecnie popyt na ziemniaki ekologiczne jest nadal stosunkowo niski. W perspektywie długoterminowej ziemniaki ekologiczne osiągną oczekiwany wzrost, podczas gdy udział konwencjonalnych ziemniaków spadnie. Bardzo prawdopodobne, że  duży wzrost nastąpi głównie w przemyśle przetwórczym, ponieważ rośnie również zapotrzebowanie niemieckiego przemysłu hotelarskiego na łatwe do przygotowania, organiczne produkty ziemniaczane.

Austria: Rynek ziemniaka jest ustabilizowany. Ceny producenta oscylują między 30 a 37 euro / 100 kg. Podejrzewa się, że popyt ponownie wzrośnie w nadchodzących tygodniach, co zbiegnie się ze spadającymi temperaturami.

Francja: Niski popyt – niskie ceny. Zbiór ziemniaków rozpoczął się tu cztery tygodnie temu. Popyt na rynku francuskim jest obecnie niewielki ze względu na ciepłą letnią pogodę; jednak ceny ziemniaków silnie wahają się na rynku. Im dalszy sezon, tym wyższa wydajność z hektara. Oczywiście wyższa tam, gdzie stosowano nawodnienie.  Jakość francuskich ziemniaków jest w tej chwili dobra.

Hiszpania:  Z powodu suchej pogody produkcja w Europie jest niska. Najważniejsi producenci w UE, tacy jak Holandia, Francja i Niemcy, odnotowali spadek ich eksportu. W Hiszpanii zbiory były lepsze,  a ze względu na dobre ceny na rynku międzynarodowym kraj ten eksportował więcej ziemniaków. Obecnie w regionie Kastylii- Leonu trwają zbiory, a w tym roku plony są najbardziej opłacalnym produktem. Kilka tygodni temu po okresie niedoborów, w wyniku którego ceny podwoiły się do 0,58 € /kg, podaż i popyt wracają do normy. Średnia cena w lipcu tego roku wyniosła około 0,29 € / kg, podczas gdy w ubiegłym roku wynosiła 0,27 € / kg.

W tym roku role, które zwykle odgrywają Francja i Hiszpania, zostały odwrócone. Francja jest zazwyczaj samowystarczalna pod względem ziemniaków, a Hiszpania jest jej największym rynkiem. Teraz Hiszpania eksportuje ziemniaki do sąsiedniego kraju. Wkrótce rozpoczną się zbiory we Francji, ale fale upałów mogą mieć wpływ na plon i jakość ziemniaków. Prowadzi to do niepewności dla hiszpańskich importerów.

Źródło: www.freshplaza.com