Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dot. znakowania żywności. Ustawa zakłada, że każdy produkt, który znajdzie się w sprzedaży, musi bezwzględnie zawierać w oznakowaniu informację o kraju pochodzenia.

Zmiany maja na celu wzmocnienie kontroli w odniesieniu do identyfikacji samego produktu oraz informacji przekazywanych konsumentom w oznakowaniu artykułów rolno-spożywczych, w tym owoców i warzyw świeżych.

Celem ustawy jest skuteczne zapobieganie przepakowywaniu oraz sprzedaży zagranicznych owoców czy warzyw jako polskich.

Czytaj dalej

Zgodnie z normą dla brzoskwiń i nektarynek zawartą w rozporządzeniu UE nr 543/2011, od 1 lipca do 31 października najmniejszy rozmiar owoców dopuszczalnych w handlu to 56mm lub 85g. Dlatego kaliber D w handlu w tym czasie nie może być sprzedawany. Podczas kontroli jakości należy zwracać uwagę również na rozmiar owoców w kalibrze C, ponieważ może zawierać za dużo owoców z kalibru D w ramach tolerancji.

Żywność wyprodukowana ekologiczną metodą produkcji powinna być odpowiednio oznakowana, aby umożliwić konsumentom odróżnienie jej od pozostałych produktów. Sprawy znakowania i unijnego logo żywności ekologicznej reguluje Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007, rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 oraz rozporządzeniu Komisji (UE) nr 271/2010.

Na etykiecie produktów ekologicznych muszą znaleźć się 3 obowiązkowe elementy:

Unijne logo żywności ekologicznej

Czytaj dalej

Minister Krzysztof Jurgiel zapowiedział … szereg zmian legislacyjnych w zakresie przepisów dotyczących m.in.:

  • oznaczenia kraju pochodzenia ziemniaków na wszystkich etapach handlu,
  • podwyższenia i ujednolicenia kar za nieprzestrzeganie wymagań jakości handlowej owoców i warzyw w szczególności dot. znakowania państwa pochodzenia (projekt zmiany ustawy z 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu i ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w zakresie),
  • wprowadzenia definicji „młodych ziemniaków”, ponieważ obecnie przywożone z zagranicy ziemniaki dojrzałe są opisane w punktach sprzedaży jako ziemniaki młode. Używanie takiej nazwy wprowadza w błąd konsumenta.
  • Więcej w zakładce informacje dla mediów na stronie
  • http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Dzialania-na-rynku-warzyw

OBOWIĄZEK PRZEKAZYWANIA INFORMACJI DO WIJHARS

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 roku o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu, handlowcy świeżymi owocami i warzywami objętymi wymaganiami norm handlowych Unii Europejskiej, zobowiązani są przekazywać do Wojewódzkiego Inspektora JHARS, informacje o wyrażonej w kilogramach ilości owoców lub warzyw objętych normami handlowymi Unii Europejskiej, wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym – w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego.

Więcej: http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php/obowiazki-handlowcow-owocow-i-warzyw.html