Jak informuje Krajowa Rada Izb Rolniczych www.krir.pl Europejski Trybunał Obrachunkowy sprawdza poprawność kontroli żywności ekologicznej w UE. Kontrolerzy  przyglądają się wnikliwie systemowi kontroli obejmującemu produkcję, przetwarzanie, dystrybucję i transport produktów ekologicznych. Ostatnia taka kontrola miała miejsce jeszcze w 2012 r., a jej wyniki mogły upewnić konsumentów, czy rzeczywiście nabywają  towary BIO lub EKO.

Czytaj dalej